Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

suicideseason
5005 cb31 500
Oh deer...
Reposted frombesen besen viadead-things dead-things
9888 0542
Reposted fromlafuene lafuene viadead-things dead-things
suicideseason
Cały dzień chlania browarów otwiera cię dużo bardziej niż ciepłe dłonie psychoterapeuty albo wspólny różaniec.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
8169 4900
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
8175 d978
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
3796 619a
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid

May 04 2015

suicideseason
suicideseason
suicideseason
Samotność nie jest naturalnym stanem; wszystko wokół występuje w parach – poduszki w sypialni, palniki w kuchence, a nawet baterie w latarce. Samemu może i dobrze się mieszka, ale zasypia fatalnie
— P. Adamczyk, Pożądanie mieszka w szafie
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty

April 09 2015

suicideseason
1125 a774
Reposted fromrazemosobno razemosobno viailoveyou iloveyou
7011 e20d 500

mimbeau:

Frank Horvat

Couple in a café -  Paris 1960s

Reposted fromLittleJack LittleJack viailoveyou iloveyou
suicideseason
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
suicideseason
Błąd. Najpospolitszy z błędów. Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi.
— Jakub Żulczyk 'Ślepnąc od świateł'
Reposted fromolakocie olakocie viajakubzulczyk jakubzulczyk
7047 c980 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
7208 132f
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid
6798 b30f
Reposted fromLittleJack LittleJack viasuizid suizid

April 06 2015

suicideseason
7281 acb7 500
"Kto zabrał mój ser?" Spencer Johnson
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viasmutnazupa smutnazupa
suicideseason
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viasmutnazupa smutnazupa
suicideseason
0559 3e78 500
Reposted fromizike izike viajoydivision joydivision
7478 e8c9
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl